POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej i webowej Raily (zwanej dalej „aplikacja”). Administratorem danych osobowych jest firma Cargo Speed International Sp. z o.o., reprezentowana przez Michała Pawłowskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, z siedzibą w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 6, 87-100 Toruń, NIP: 9562366372.

  1. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy aplikacji mobilnej Raily na platformach Google Play, Apple AppStore oraz aplikacji webowej.

  1. Aplikacja mobilna Raily jest instalowana na urządzeniach mobilnych uwzględniając telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia umożliwiające korzystanie z aplikacji po uprzednim ich pobraniu z:

  1. Dostęp do aplikacji posiadają jedynie osoby, których dane dostępowe zostały nadane uprzednio przez Administratora aplikacji.

  1. Korzystanie z aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz połączenia urządzenia mobilnego z Internetem.

  1. Aplikacja przetwarza wszelkie dane osobowe samodzielnie przy wsparciu zewnętrznego podmiotu SP Tech Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Dąbrowskiego 6, NIP: 9562353955 reprezentowanej przez Piotra Sikorskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, celem zachowania ciągłości funkcjonowania aplikacji. Przetwarzanie danych odbywa się w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

  1. W zależności od wykorzystywanej platformy mobilnej, aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

  1. Aplikacja może również przekazywać do administratora informacje o nazwie urządzenia mobilnego, na którym została zainstalowana aplikacje, wersji wykorzystywanego przez użytkownika systemu operacyjnego na urządzeniu mobilnym, wersję zainstalowanej aplikacji. Wyżej wymienione uprawnienia aplikacji można odwołać w zależności od wersji systemu urządzenia mobilnego lub poprzez odinstalowanie aplikacji z telefonu.

  1. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności, prosimy o nie instalowanie aplikacji lub jej odinstalowanie. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.

  1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter uzupełniający dla polityki prywatności Google Play Store oraz Apple AppStore. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play oraz Apple AppStore oraz treść ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play Store oraz Apple AppStore